Julkaisulistassa annettu linkki tai tiedostoliite, jos jokin versio (tai kirjan esittely) löytyy verkosta. Huom. tämän ei ole tarkoitus olla cv eikä kattava julkaisuluettelo. Joukossa myös haastatteluja yms. HUOM: sivua ei tällä hetkellä päivitetä (2014 jälkeen).

2014

– ”(Lasten) pedagoginen filosofia – kasvatuksen historiallinen mahdollisuus”. (Yhdessä Hannu Juuson kanssa.) niin & näin 1/2014, 95–105.

– ”Yliopistojen rahoitusmallin uudistaminen ja JuFon julkaisuluokitus”, Akateeminen kysymys? -blogi: http://akateeminenkysymys.wordpress.com/2014/05/25/yliopistojen-rahoitusmallin-uudistaminen-ja-jufon-julkaisuluokitus/

2013

– Siveysoppi ja uskonnonopetus. Katsomus-, koulutus- ja kulttuuripoliittinen kiista 1900-luvun alussa. Toim. Tuukka Tomperi. Filosofia.fi, Eurooppalaisen filosofian seura, Tampere 2013. Verkko-osoite: http://filosofia.fi/siveysoppi

– Katsomusaineiden kehittäminen -teemanumero, niin & näin 1/2013. Teeman verkkosivu: http://netn.fi/katsomusaineet

– ”Katsomusopetuksen monet mallit ja suomalainen ratkaisu”. niin & näin 1/2013, 64–69. Luettavissa verkossa: http://netn.fi/node/5247

– ”Uskonto, kulttuuri, elämänkatsomus, filosofia.” niin & näin 1/2013, 91–93.

– ”Filosofia, uskonto, elämänkatsomustieto. Keskustelu katsomusaineista”. niin & näin 1/2013, 61–62. Luettavissa verkossa: http://netn.fi/node/5222

– ”Koulureformien visioita ja näpertelyä”. niin & näin 1/2013, 98–99.

– ”Sukupolvinostoja nuorisopoliittiseen keskusteluun”. (Yhdessä Sanna Aaltosen, Veronika Honkasalon ja Leena Suurpään kanssa.) Nuorisotutkimus 4/2013, 42–60.

– Kirja-arvio teoksesta Rinne, Risto, Jauhiainen, Arto, Simola, Hannu, Lehto, Reeta, Jauhiainen, Annukka & Laiho, Anne, Valta, uusi yliopistopolitiikka ja yliopistotyö Suomessa (FERA 2012). Hallinnon Tutkimus 1/2013, 18–20.

2012

– ”Nuorten perhetausta ja politisoituminen Nuorisobarometrin valossa”, teoksessa Monipolvinen hyvinvointi. Nuorisobarometri 2012 (toim. Sami Myllyniemi). Nuorisotutkimusseura & OKM:n nuorisoyksikkö, Helsinki 2012, 128–152. Julkaisu ladattavissa verkossa: http://www.minedu.fi/OPM/Nuoriso/nuorisoasiain_neuvottelukunta/julkaisut/

– ”Filosofi i framtidens skola”, artikkeli (yhdessä Hannu Juuson kanssa), teoksessa Hur lär man någon att tänka? Klassiska och nutida utmaningar för filosofins didaktik (toim. Birgit Schaffar-Kronqvist). Thales, Tukholma 2012.

– ”Onko yliopisto entisensä? Havaintoja ja kysymyksiä yliopistollisen toiminnan muutoksesta”, verkkoartikkeli 1.2.2012: http://akateeminenkysymys.wordpress.com/2012/01/25/onko-yliopisto-entisensa/ Artikkelin lyhennelmä ilmestynyt Suomen kasvatustieteellisen seuran jäsentiedotteessa 2012, 7–12.

– Ylen Ykkösaamu, keskustelu ”Etiikkaa kouluihin”, toimittaja Jakke Holvas, ensiesitys YLE Radio 1 2.1.2012. (Verkossa: YLE Areena http://areena.yle.fi/audio/1325488331336)

– Haastattelu ”Sanoja sivistyksestä”, toimittaja Juho-Matti Paavola, Aviisi 3/2012, 8–9. (Verkossa: http://www.aviisi.fi/artikkeli/?num=03/2012&id=92310cb)

2011

– Väittely opetusmenetelmänä. Kriittisen ajattelun, argumentaation ja retoriikan taidot käytännössä. (Yhdessä Leena Kurjen kanssa.) niin & näin -kirjat, Tampere 2011. 184 s. Kirjan esittely: http://www.netn.fi/kirjat/leena-kurki-tuukka-tomperi-vaittely-opetusmenetelmana-%E2%80%93-kriittinen-ajattelu-argumentaatio-ja-

Ajatellaan yhdessä. Taitavan ajattelun työkirja. Beate Børresenin ja Bo Malmhesterin norjankielisestä käsikirjoituksesta suomeksi käännetty, muokattu ja täydennetty. niin & näin -kirjat, Ajattelutaidot-sarja, Tampere 2011. 96 s. Kirjan esittely: http://www.netn.fi/kirjat/beate-borresen-bo-malmhester-tuukka-tomperi-ajatellaan-yhdessa-%E2%80%93-taitavan-ajattelun-tyokirja

– ”Konkreettinen humanismi ja tekemisen taito: elokuvarealismin magiasta”, niin & näin 2/2011, 121–125. Laaja versio verkossa, Filosofia.fi-portaali: http://filosofia.fi/elokuva/leigh

– ”Poliittinen sosialisaatio perheissä. Tutkimuksen perinteestä nykynäkymiin”, Nuorisotutkimus 3/2011, 3–28.

– ”Lasten filosofoinnin ajankohtaisuudesta”, katsaus, Filosofia.fi-portaali 20.6.2011: http://filosofia.fi/verkkoloki/#5818

– ”Rahoitusmalli ratkaisee yliopistojen tulevaisuuden”, katsaus, Filosofia.fi-portaali 9.12.2011: http://filosofia.fi/node/6016 (Julkaistu myös Akateeminen kysymys -kirjan verkkosivulla: http://akateeminenkysymys.wordpress.com/)

– ”Do it in English”, Voima 10/2011: http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2011/numero-10/do-it-in-english

– ”Yksikulttuurisuuden ihanteella ei ole pohjaa”, vieraskynäartikkeli, Helsingin Sanomat 15.8.2011. Verkossa: http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Yksikulttuurisuuden+ihanteella+ei+ole+pohjaa/1135268543414

– ”Monocultural ideals have no historical foundation”, viewpoint-article, Helsinki Times 25.–31.8.2011.

– ”Elämänkatsomustietoon ryhtiä”, puheenvuoro, Opettaja 16–17/2011 (21.4.2011). Verkossa: http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI_EPAPER_PG/2011_16/158623.htm

– ”Totuudet muuttuvat, väittely vie eteenpäin”, haastattelu, Aikalainen 10/2011. Verkossa: http://aikalainen.uta.fi/2011/06/10/totuudet-muuttuvat-vaittely-vie-eteenpain/

– Haastattelu ohjelmasarjan Sivistyksen käsikirja (toimittaja Tuomas Enbuske) osassa 3 (”Filosofia”), ensiesitys Yle TV1 21.1.2011. (Ohjelmaesittely verkossa: http://tv1.yle.fi/ohjelmat/asia/tuomas-enbuske-sivistyksen-kasikirja)

– Haastattelu Ylen Ajankohtainen Ykkönen -ohjelmaan yliopistouudistuksesta (toimittaja Olli Seuri), ensiesitys Yle Radio 1 13.1.2011. (Haastattelu verkossa: http://areena.yle.fi/audio/1608896)

– ”Määrä korvaa laadun”, haastattelu, Aikalainen 20/2011. Verkossa: http://aikalainen.uta.fi/2011/12/23/maara-korvaa-laadun/

2010

– ”Antikristus elokuvissa”, artikkeli, niin & näin 1/2010, 70–73. Laaja versio verkossa, Filosofia.fi-portaali: http://filosofia.fi/elokuva/trier

– ”Tietoinen tietämättömyys edustuksellisuuden ideana”, essee, poliittisen psykologian teemakokonaisuus, niin & näin 3/2010, 97–98.

– ”Aikuiskasvatuksen ja yhteisöllisyyden dilemmat”, arvio teoksesta Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen 48. vuosikirja. Toim. Karin Filander & Marjatta Vanhalakka-Ruoho. Kasvatus & Aika 4/2010, 128–132. Verkossa: http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=341

– ”Kasvatus toisin silmin – Kasvatustieteen päivät 2009 Tampereella”, tapahtumaraportti, Kasvatus 1/2010, 94–97.

– ”Miksi filosofiaa lapsille?”, katsaus, niin & näin 2/2010, 29–30.

– ”Lasten filosofointi syventäisi kouluopetusta”, vieraskynäartikkeli (yhdessä Hannu Juuson kanssa). Helsingin Sanomat 18.3.2010. Verkossa: http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Lasten+filosofointi+syvent%C3%A4isi+kouluopetusta/1135254774297

– Verkkosivusto: http://filoaloite.wordpress.com/ Peruskoulun pedagogisen filosofian aloitetta esittelevä ja taustoittava verkkosivusto.

– ”Strateginen dilemma”, kolumni, Aikalainen 4.3.2010 http://aikalainen.uta.fi/2010/03/04/strateginen-dilemma/

– ”Mitä tapahtui keskustelulle?”, haastattelu, Yliopisto 3/2010. http://akateeminenkysymys.files.wordpress.com/2009/11/yliopisto_haastattelu1.pdf

– ”Elämänkatsomustiedon ja uskonnon pitäisi olla valinnaisia peruskoulussa”, puheenvuoro, Aviisi 1/2010. Verkossa: http://www.aviisi.fi/artikkeli/?num=01/2010&id=3906305

2009

– Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. Toim. Tuukka Tomperi. Vastapaino, Tampere 2009. 240 s. Kirjan verkkosivu: http://akateeminenkysymys.wordpress.com/

– ”Akateemisia kysymyksiä esipuheen muodossa”, johdantoartikkeli, teoksessa Tomperi (toim.), Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta, 5–12.

– ”Yliopistolaki taustoineen. Koulutuspoliittinen tarkastelu”, artikkeli, teoksessa Tomperi (toim.), Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta, 145–202.

– ”Miguel de Unamuno ja traaginen elämä”, artikkeli, teoksessa Miguel de Unamuno, Traaginen elämäntunto ihmisissä ja kansoissa (suom. Tapani Kilpeläinen), niin & näin -kirjat, Tampere 2009, 385–479. http://www.netn.fi/kirjat/miguel-de-unamuno-traaginen-elamantunto

– Ajattelen, siis olen: Opettajan opas. Opettajan opas Yleisradion Ajattelen, siis olen -ohjelmasarjan koulukäyttöä varten. (Yhdessä Hannu Juuson kanssa.) http://opettajatv.yle.fi/ajattelen_siis_olen_opettajalle

– ”Hei koulu! Anna aikaa ajatella!”, teoksessa Kauhajoen jälkipaini. Nuorisotutkijoiden ja ammattilaisten puheenvuoroja (toim. Tommi Hoikkala & Leena Suurpää). Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 25, 54–56. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sivu.php?artikkeli_id=858 ja  http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/kauhajoki.pdf>

– Kasvatus toisin silmin. Kasvatustieteen päivät 2009. Abstraktit. Toim. Tuukka Tomperi, Riikka Salokangas & Susanna Vuorinen. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksen julkaisuja 2009. 203 s. Verkossa: http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=320

– Kasvatustieteilijänä työssä oppimassaKatsaus kasvatustieteen opiskelijoiden harjoittelukokemuksiin, raporttimoniste, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos 2009. 36 s. (Yhdessä Johanna Hongiston kanssa.) Verkossa: http://www.uta.fi/laitokset/kasvlait/pdf/Kasvatustieteilijana_tyossa_oppimassa.pdf

– Suomennos: Edmund Burke, ”Johdatus makuun”, teoksessa Estetiikan klassikoita (toim. Ilona Reiners, Anita Seppä & Jyri Vuorinen), Gaudeamus, Helsinki 2009, 294–306. (Yhdessä Markku Mustarannan kanssa.) Kirjan esittely verkossa: http://www.gaudeamus.fi/nyt/ilona-reiners-anita-seppa-jyri-vuorinen-toim-estetiikan-klassikot-s2009-tulossa/

– ”Kriittinen pedagogiikka, emansipaatio ja Freire”, lehtiartikkeli, Kantti 2/2009, 6–9. Verkossa: http://issuu.com/kantti/docs/kantti_2_09

– Verkkosivusto: http://kasvatus2009.wordpress.com/ Kasvatustieteen päivien 2009 verkkosivusto.

– Verkkosivu: http://etopetus.wordpress.com/ Katsomusopetuksen ja elämänkatsomustiedon didaktinen verkkosivusto.

– ”Moniarvoisuus uhattuna”, haastattelu, Aikalainen 19/2009. Verkossa: http://aikalainen.uta.fi/2009/12/02/moniarvoisuus-uhattuna/

2008

– Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Toim. Tuukka Tomperi & Hannu Juuso. niin & näin -kirjat (Eurooppalaisen filosofian seura), Tampere 2008. http://www.netn.fi/kirjat/tuukka-tomperi-hannu-juuso-toim-sokrates-koulussa-itsenaisen-ja-yhteisollisen-ajattelun-edist

– ”Kasvatus, pedagoginen filosofia ja filosofianopetus”, artikkeli, teoksessa Tomperi & Juuso (toim.), Sokrates koulussa, 9–27.

– Suomennos: ”Filosofia vapauden kouluna – Unesco-raportti filosofianopetuksen kansainvälisestä tilanteesta”, teoksessa Tomperi & Juuso (toim.), Sokrates koulussa, 41–94. (Yhdessä Tapani Kilpeläisen kanssa.)

– Suomennos: Ann Sharp, ”Postmoderni lapsi”, teoksessa Tomperi & Juuso (toim.), Sokrates koulussa, 121–129.

– Suomennos: Walter Kohan & David Kennedy, ”Aiōn”, teoksessa Tomperi & Juuso (toim.), Sokrates koulussa, 130–155. (Yhdessä Mikko Kuhan, Anna Lahelman, Tommi Palosaaren, Anna-Mari Rusasen ja Eero Salmenkiven kanssa.)

– Suomennos: Robert Fisher, ”Sokraattinen opettaminen”, teoksessa Tomperi & Juuso (toim.), Sokrates koulussa, 159–181.

– Suomennos: Philip Cam, ”Filosofian opetussuunitelman lähtökohtia”, teoksessa Tomperi & Juuso (toim.), Sokrates koulussa, 301–319. (Yhdessä Jenni Erhon ja Hannu Juuson kanssa.)

– Suomennos: Bo Malmhester, ”Filosofian opettaminen filosofisissa työpajoissa”, teoksessa Tomperi & Juuso (toim.), Sokrates koulussa, 366–381. (Yhdessä Anssi Hynysen kanssa.)

– ”Kehittäminen ja kohtaaminen. (Yliopisto)opetuksen ja rakkauden jäljillä”, artikkeli, teoksessa Jari Eskola (toim.), Rakkaudesta pedagogiikkaan. Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitoksen julkaisuja 2008, 101–115. http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=270

– ”Goodbye, papa”, kolumni, niin & näin – filosofinen aikakauslehti 4/2008. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-408

– ”Sparring partners”, kirja-arvio, teoksista Julian Baggini: Ateismi. Lyhyt johdanto ja Jukka Pakkanen: Jumalattomuus niin & näin – filosofinen aikakauslehti 4/2008. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-408

– ”Yliopistofantasia 2010”, kolumni, Aikalainen 13/2008. http://rohkeanreunaan.files.wordpress.com/2010/04/tomperi_yliopistofantasia_2010.pdf

– ”Mutatis non mutandis”, kolumni, Lapsuuden politiikat -sarja, Nuorisotutkimuksen Kommentti-verkkoportaali: http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=422

– ”Lasten poliittinen toimijuus”, kolumni, Lapsuuden politiikat -sarja, Nuorisotutkimuksen Kommentti-verkkoportaali: http://www.kommentti.fi/sivu.php?artikkeli_id=493

– Verkkosivu: http://polsos.wordpress.com/ Poliittinen sosialisaatio -tutkimushankkeen verkkosivu ja tutkimusblogi.

– Verkkosivu: http://multikult.wordpress.com/  Monikulttuurisuuskasvatuksen ja -koulutuksen verkkosivu.

– Verkkosivu: http://ohopop.wordpress.com/ Opetus, ohjaus, oppiminen -kurssiblogi.

2007

– ”Elämänkatsomustiedon kehkeytyminen”, artikkeli, teoksessa Katsomusaineiden kehittämishaasteita, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen julkaisuja 279. (Yhdessä Pekka Elon, Eero Salmenkiven ja Tuulia Ahola-Luttilan kanssa.) s. 125–162. http://apumatti.helsinki.fi/lcms.php?am=3476-3476-1&page=3480

– ”Kysy filosofiasta” -asiantuntijavastaukset, Unescon kansainvälisen filosofian päivän julkaisu.

– Dialog. Kunskap och världsbild. (Översättning av Viktor Paile.) Utbildningsstyrelsen & Tammi. 168 s. (Yhdessä Sebastian Slotten ja Titus Hjelmin kanssa.) (Alkuteoksen ruotsinnos)

– Dialog. Individen och samhället. (Översättning av Joel Backström.) Utbildningsstyrelsen & Tammi. 181 s. (Yhdessä Juhani Niemelän kanssa.) (Alkuteoksen ruotsinnos)

– Dialogi tiedosta ja maailmankuvista. 2. painos. Tammi. (Yhdessä Sebastian Slotten ja Titus Hjelmin kanssa.)  (Ks. edellä.)

– Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä. 2. painos. Tammi. (Yhdessä Juhani Niemelän kanssa.) (Ks. edellä.)

–  ”Oppiaine, tiedetausta, status: tiedonsosiologiasta koulutuspolitiikkaan”, artikkeli, Teoksessa Jari Lavonen (toim.) Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 285.

– ”Näkökulmien vaihtamisesta lavealla pensselillä”, kirja-arvio, teoksesta Antti S. Mattila, Näkökulman vaihtamisen taito (WSOY, 2006). niin & näin 4/2007, 63–64. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-407

– ”UNESCO ulkoakateemisesta filosofiasta”, kirjakatsaus, teoksesta Philosophy: A School of Freedom. Teaching Philosophy and Learning to Philosophize: Status and Prospects (UNESCO, 2007). niin & näin 4/2007, 64–65. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-407

– Suomennos: Barbara Brüning, ”Filosofointia lasten kanssa Saksan peruskouluissa”. niin & näin 4/2007, 83–85. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-407

– Suomennos: Beate Børresen, ”Filosofiaa norjalaisissa kouluissa”. niin & näin 4/2007, 87–91. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-407

– Filosofinen praktiikka -teemakokonaisuuden toimittaminen, niin & näin 4/2007, 30–64.

– Filosofian opettaminen perusasteella -teemakokonaisuuden toimittaminen, niin & näin 4/2007, 70–91.

2006

– Suomennos: Harold Pinter, ”Taide, totuus ja politiikka”, kirjallisuuden Nobel-palkinto-luento 7.12.2005. Voima 1/2006. (Yhdessä Juha Suorannan ja Tere Vadénin kanssa.) s. 43–45. http://fifi.voima.fi/voima-artikkeli/2006/numero-1/taide-totuus-ja-politiikka

– Suomennos: David Hume, Puhetaidosta, teoksessa Hume, Esseitä. Vastapaino, Tampere. s. 121–136. Kirjan esittely verkossa: http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=$flypage&product_id=14

– Suomennos: David Hume, Eräs idea täydellisestä valtiosta, teoksessa Hume, Esseitä. Vastapaino, Tampere. (Yhdessä Petri Koikkalaisen kanssa.) s. 179–199.

– ”Saksalainen traditio”, kirja-arvio, teoksesta A. Bernhard & L. Rothermel (toim.), Handbuch Kritische Pädagogik. Eine Einführung in die Erziehungs- und Bildungswissenschaft (2001). Kasvatus 1/2006 (vol. 37). s. 112–114.

– ”Tulevaisuuden aktiiviset kansalaiset ja valmis maailma”, kolumni, Kansanvalta.fi-portaali. Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma ja Oikeusministeriö 2006. (Yhdessä Nelli Piattoevan kanssa.)

2005

– Paulo Freire, Sorrettujen pedagogiikka. (Teoksen suomalaisen laitoksen toimittaminen: suomennoksen tarkistus ja toimittaminen, suomennoksen saate, johdanto ja jälkisanat, viitteet ja bibliografia). Vastapaino, Tampere. 250 s. Kirjan esittely verkossa: http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=$flypage&product_id=33

– ”Johdanto: Paulo Freire ja Sorrettujen pedagogiikka”, artikkeli, teoksessa Paulo Freire, Sorrettujen pedagogiikka. Toim. Tuukka Tomperi, suom. Joel Kuortti. Vastapaino, Tampere. s. 9–31.

– ”Sorrettujen jälkeen. Freiren kritiikistä, suomalaisesta vastaanotosta ja sovelluksista”, artikkeli, teoksessa Paulo Freire, Sorrettujen pedagogiikka. Toim. Tuukka Tomperi, suom. Joel Kuortti. Vastapaino, Tampere. (Yhdessä Juha Suorannan kanssa.) s. 211–237.

– ”Suomennoksesta”, teoksessa Paulo Freire, Sorrettujen pedagogiikka. Toim. Tuukka Tomperi, suom. Joel Kuortti. Vastapaino, Tampere. s. 33–35.

– ”Revolutionary Pedagogy in Media Culture: Reading the Technocapitalist Order of Education”, artikkeli, teoksessa G. Fischman, P. McLaren, C. Lankshear & H. Sünker (Eds.), Critical Theories, Radical Pedagogies, and Global Conflicts. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham. (Yhdessä Juha Suorannan ja Robert FitzSimmonsin kanssa.) s. 185–206.

– Suomennos artikkelista Michael Byers, ”Yhä heikommilla jäillä”, niin & näin 1/2005, 37–42. (Ilmestynyt alun perin nimellä ”On Thinning Ice”, London Review of Books, vol. 27 no. 1.) http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-105

– ”Valistava oppiaine ja valistuksen kritiikki”, artikkeli, teoksessa Satu Honkala & Eero Salmenkivi (toim), Hyvän opettamisen kaksi vuosikymmentä. Feto ry, Helsinki. s. 33–56.

– Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä. Yhteiskunnallisen opetuksen aineisto. Tammi, Helsinki. http://www.tammi.net/dialogi/ 202 s. (Toinen laitos julkaistu cd-romilla 2006.)

– ”Kenen kasvatus?”, johdantoartikkeli, teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.), Kenen kasvatus? Vastapaino, Tampere. (Yhdessä Tomi Kiilakosken ja Marjo Vuorikosken kanssa.) s. 7–38.

– ”Demokraattisten juurten kasvattaminen”, artikkeli, teoksessa T. Kiilakoski, T. Tomperi & M. Vuorikoski (toim.), Kenen kasvatus? Vastapaino, Tampere. (Yhdessä Nelli Piattoevan kanssa.) s. 247–286.

– Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Vastapaino, Tampere. (Toimittanut yhdessä Tomi Kiilakosken ja Marjo Vuorikosken kanssa.) 358 s. Kirjan esittely verkossa: http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?page=shop.product_details&flypage=$flypage&product_id=24

– ”Keskusteluyhteyttä rakentamassa?”, kirja-arvio, kirjasta P. Kalli & A. Malinen (toim.), Konstruktivismi ja realismi. Aikuiskasvatuksen 45. vuosikirja (2005). Aikuiskasvatus 3/2005 (vol. 25). s. 250–253.

2004

– ”Kysy filosofiasta!”, asiantuntijavastaukset Unescon Filosofian päivän (20.11.) yleisökysymyksiin, julkaisussa The Unesco 2003 International Day of Philosophy in Finland (toim. P. Elo & K. Jääskeläinen). Helsinki: The Finnish Unesco ASP Schoolnet. s. 98–111.

– ”Idän filosofiat: Kiina, Intia, Islam”, Filosofiatapahtuman (3.–4.4.) ”Idän ja lännen viisaudet” -käsiohjelman katsaus ja käännösotteet. s. 10–12.

– ”Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä: yhteiskunnallisen opetuksen kommentoitu valikoimabibliografia”, internet-julkaisu. 10 s. http://www.tammi.net/uploads/6wup41dvdakm.doc

– ”Kansalaisvaikuttaminen, nuoret ja kasvatus”, yhteenveto, teoksessa S. Borg (toim.), Mahdollisuuksien maa. Kartoitusta ja puheenvuoroja suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tutkimuksesta. Oikeusministeriön julkaisuja 2004:10. s. 131–135.  (Yhdessä Tapio Kuuren kanssa). http://www.om.fi/28735.htm

– ”Quijote-meditaatioita: elämä, kulttuuri ja filosofia Ortega y Gassetilla”, artikkeli, lehdessä Synnyt/Origins – Taidekasvatuksen tieteenala. Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen osasto, Helsinki. s. 49–70. http://arted.uiah.fi/synnyt/index.php?page=1_2004

– ”Elämänkatsomustiedon tiedetaustasta”, artikkeli, teoksessa Sirkka Ahonen & Anu Siikaniva (toim.), Eurooppalainen ulottuvuus. Ainedidaktiikan symposiumi 6.2.2004. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 252, Helsinki. s. 392–408. http://apumatti.helsinki.fi/lcms.php?am=3476-3476-1&page=3480

2003

– ”El sueño de razón produce monstruos, or Deconstructing the Curriculum of Philosophy”, artikkeli, teoksessa William Doll & William Pinar (eds.) Internationalization of Curriculum Theory. Peter Lang, New York. s. 337–357.

– ”Elämänkatsomustiedon identiteetti opetussuunnitelmassa”, artikkeli, teoksessa Hyvän elämän katsomustieto (toim. Pekka Elo, Kaisa Heinlahti & Miika Kabata). Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry & Opetushallitus, Helsinki. s. 10–31. http://apumatti.helsinki.fi/lcms.php?am=3476-3476-1&page=3480

– ”Tunteiden kavalkadi – filosofianhistoriallisia fragmentteja tunteiden ja järjen suhteesta”, Tampere-talon Filosofiatapahtuman ”Järki ja tunne” käsiohjelmassa. s. 9–15. (Yhdessä M. Lahtisen, H. Suomisen, T. Vadénin ja T. Walleniuksen kanssa.)

– Dialogi tiedosta ja maailmankuvista. Elämänkatsomustiedon ainedidaktiikkaa. Opettajan aineisto. Tammi, Helsinki. 157 s. http://www.tammi.net/dialogi/ (Toinen laitos julkaistu cd-romilla 2006.)

– Dialogi yksilöstä ja yhteisöistä. Lukion elämänkatsomustieto 3. Oppikirja. Tammi, Helsinki. 185 s. (Yhdessä Juhani Niemelän kanssa.) http://www.tammi.net/dialogi/

– ”On the Future of Democracy”, artikkeli, teoksessa A. Aarnio, G. O’Donnell, R. Zimmerling et al., The Future of Democracy. Essays of the Tampere Club. Kustannus Oy Aamulehti, Tampere 2003. (Yhdessä Petri Koikkalaisen, Mikko Lahtisen, Sami Syrjämäen ja Tere Vadénin kanssa.) s. 39–48.

– ”Just war? – Not just war”, kirja-arvio teoksesta Mikko Yrjönsuuri, Roistovaltion raunioilla. Filosofinen arvio Irakin sodasta. niin & näin 4/2003. s. 140–142.

– Suomennoksia esitelmistä: Hassan Hanafi: Reason and emotion (Suuri Filosofiatapahtuma, Tampere-talo); Amos Biletzki: Reason and emotion in politics (Suuri Filosofiatapahtuma, Tampere-talo); Geoffrey Brennan: Globalisation and the Varieties of Democracy (Tampere-klubi, konferenssi). (Yhdessä Heikki Suomisen kanssa.)

2002

– ”From Gothenburg to Everywhere – Bonfires of Revolutionary Learning”, artikkeli, The Review of Education/ Pedagogy/ Cultural Studies 24: 29–47. Taylor & Francis, New York. (Yhdessä Juha Suorannan kanssa.)

– ”Johdatus Hallenin & Sopidon artikkeliin ‘Tieto, usko ja noituus’”, niin & näin 1/2002. s. 36.

– ”Francis Bacon ja Uusi Atlantis”, artikkeli, teoksessa Mikko Lahtinen (toim.) Bacon, Campanella & Hume, Matkoja utopiaan. Vastapaino, Tampere. s. 75–94.

– David Hume: ”Täydellisen valtion idea”, suomennos ja toimittaminen, teoksessa Mikko Lahtinen (toim.) Bacon, Campanella & Hume, Matkoja utopiaan. Vastapaino, Tampere. s. 75–94. (Yhdessä Petri Koikkalaisen kanssa.)

– ”Vieläkö kukkivat tuhannet kukat? Kasvu itsenäisyyteen maailmankulttuurissa”, artikkeli, teoksessa Mikko Lahtinen (toim.) Henkinen itsenäisyys. Eurooppalaisen filosofian seura, Tampere. s. 33–68.

– ”Talous: elämä ja tiede”, essee, niin & näin 2/2002. s. 63–65.

– Dialogi tiedosta ja maailmankuvista. Lukion elämänkatsomustieto 2, oppikirja. Tammi, Helsinki. 168 s. (Yhdessä Sebastian Slotten ja Titus Hjelmin kanssa.) http://www.tammi.net/dialogi/

– ”Filosofian ja elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmatyöstä”, raportti, niin & näin 3/2002. s. 25–27.

– ”Kaksi tornia ja vapaa maailma”, johdanto” 911”-teemakokonaisuuteen, niin & näin 4/2002. s. 66–67.

– ”Syyskuun 11. ja mitä sitten tapahtui tiedelehdistössä: fragmentteja teemasta ja variaatioista”, lehtiartikkeli, niin & näin 4/2002. s. 68–93. http://www.netn.fi/402/netn_402_tomperi.htm

– ”First we take Manhattan… and then we take Berlin”, kirja-arviot teoksista Mediatesti. Syyskuun yhdestoista (toim. Turo Uskali) ja First we take Manhattan. Terrorismi ja uusi maailmanjärjestys (toim. Olavi Jama), niin & näin 4/2002. s. 94–95.

– ”Rakkaudesta ihmisiin kaikkialla”, kirja-arvio teoksesta William Blum, Roistovaltio, niin & näin 4/2002. s. 96–97.

– ”Kapitalismin musta kirja, osa 1101”, kirja-arvio teoksesta Richard Sennett, Työn uusi järjestys, niin & näin 4/2002. s. 109–111. (Pseudonyymillä Tom D. Bergman.)

2001

– ”Transhumanismi eli ihmisen ylittämisestä – katsaus ihmisen ja koneen suhteeseen”, artikkeli, niin & näin 1/2001. s. 15–22.

– ”Sivistyksen mysteeri”, lehtikolumni, Aikalainen 2/2001. s. 12.

– ”Mihail Bahtin, Gustavo Gutiérrez, Michel Foucault”, filosofiesittelyt Tampere-talon Filosofiatapahtuman ”Minä ja maailma” käsiohjelmassa, niin & näin 1/2001. s. 7–9.

– ”On the Plasticity of Our Destiny: Humanistic Education within the Posthuman Future”, artikkeli, teoksessa Ewy Rewers i Jacka Sójki (red.), Man Within Culture at the Threshold of the 21st Century. Studia Kulturoznawcze, Wydawnictwo Fundacji Kulturoznawcze, Poznan. s. 135–154.

– ”Philosophy Now & The Philosophers’ Magazine”, lehtiesittelyt, niin & näin 2/2001. s. 16–17. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-201

– ”Paulo Freire ja kriittinen pedagogiikka”, johdanto ja suomennosote, niin & näin 2/2001. s. 62–63. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-201

– ”Aikuiskasvatus teknokapitalismin aikakaudella”, artikkeli, teoksessa Pekka Sallila & Pekka Kalli (toim.) Verkot ja teknologia aikuisopiskelun tukena; Aikuiskasvatuksen 42. vuosikirja. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura, Helsinki. s. 310–375. (Yhdessä Juha Suorannan kanssa.)

– ”Kriittinen pedagogiikka tiedusteluretkellä Suomessa”, kirja-arvio-artikkeli, teoksesta Henry Giroux & Peter McLaren, Kriittinen pedagogiikka. Aikuiskasvatus 3/2001. s. 270–273.

– ”Radical Philosophy”, lehtiesittely, niin & näin 4/2001. s. 68–69. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-401

2000

– ”Sivistyksen toivo postmodernissa ajassa”, artikkeli, teoksessa Juha Suoranta Kasvatuksellisesti näkeväksi. TAJU: Tampere, 2000. s. 183–199.

– ”Filosofian oppijärjestys”, artikkeli, niin & näin 2/2000. s. 42–50. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-200

– ”Median opissa”, kirja-arvio-artikkeli, teoksista Kotilainen, Hankala, Kivikuru (toim.) Mediakasvatus sekä Suoranta & Ylä-Kotola Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa. niin & näin 4/2000. s. 68–69. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-400

1999

– ”Renessanssihumanismin rehabilitaatiosta: humanistien pedagoginen retoriikka”, teoksessa M. Lahtinen (toim.) Rakkaudesta filosofiaan. TAJU: Tampere. s. 154–185.

– ”Kojootti etsii itseään”, kirja-arvio teoksesta Stuart Hall, Identiteetti. Aviisi 14/1999. s. 10–11. http://www.aviisi.fi/9914/sisalto.html

– ”Identiteetti ja etnisyys”, kirja-arvio-artikkeli teoksesta Stuart Hall, Identiteetti. niin & näin 4/1999. s. 72–74. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-499

– ”Don Quijote teatterina teatterissa”, lehtiartikkeli, Aviisi 15/1999. s. 15. http://www.aviisi.fi/9915/sisalto.html

– ”Don Quijote ja eurooppalainen utopia – romaanin filosofiaa”, radio-ohjelma -sarja (9 x 30 min.). Radio Ylen Ykkösen tiede- ja opetusohjelmien toimitus, syksy -99 (yhdessä Liisa Veenkiven ja Kimmo Jylhämön kanssa).

1998

– ”Johdatus makuun”, käännöstoimitus Edmund Burken esseestä ”Introduction to Taste” (ensimmäisenä kääntäjänä Markku Mustaranta). niin & näin  1/98. s. 8–14. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-198

– Ympäristöfilosofian sisältö- ja tehtäväaineisto, etäopetusprojekti ETÄKAMUn ympäristökasvatuksen ”Ympäristöverkko” –sivusto: http://matwww.ee.tut.fi/ymparistoverkko/mediakeskus/kulttuuri/

– ”Ympäristöfilosofia engagé”, arvio teoksesta Vesa Jaaksi, Yrjö Uurtimo (toim.), Ympäristöfilosofian polkuja. niin & näin 3/98. s. 74-77. http://www.netn.fi/398/netn_398_kirja3.html

– ”Sivistyksellinen kasvatusajattelu postmodernissa ajassa”, artikkeli ja arvio teoksesta Juha Suoranta, Kasvatuksellisesti näkeväksi. niin & näin 3/98. s. 54–56. http://www.netn.fi/398/398_netn_opfil3.html

1997

– ”Puhetaidosta”, suomennos David Humen esseestä ”Of Eloquence”. niin & näin  1/97, s. 29–30. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-197

– ”Suomentajan johdanto David Humen esseeseen ’Puhetaidosta’”. niin & näin  1/97. s. 28. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-197

– ”Kääntäjän paluu”, suomennos artikkelista Jonathan Rée ”Return of the Translator”. niin & näin  3/97 (alun perin ilmestynyt lehdessä Radical Philosophy), s. 31–33. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-397

– ”Saksa, Ranska, Englanti”, johdantoessee ”Filosofian kansakunnat” -teemateksteihin. niin & näin  3/97. s. 30. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-397

– ”Calvinon reader”, arvio teoksesta Italo Calvino, Kuusi muistiota seuraavalle vuosituhannelle. niin & näin  4/97. s. 66–68. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-497

– ”Akateemista ympäristöfilosofiaa”, arvio teoksesta Markku Oksanen, Marjo Rauhala-Hayes (toim.), Ympäristöfilosofia. niin & näin  4/97. s. 68–70. http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-497

1995

– ”Yhteiskunnassa vallitsevien luonnottomien erojen ja arvostusten turmiollisuudesta”, suomennos Mary Wollstonecraftin teoksen A Vindication of the Rights of Woman (1792) luvusta IX, ”Of the pernicious effects which arise from the unnatural distinctions established in society”, teoksessa Koivisto, Mäki & Uusitupa (toim.) Mitä on Valistus? Vastapaino, Tampere. s. 141–146.  Kirja ladattavissa verkossa: http://www.vastapaino.fi/vp/index.php?option=com_ekirjat&Itemid=0

– ”Rakkautta lukioissa – filosofia lukion uutena oppiaineena”, niin & näin 1/95. s. 42–43. (Yhdessä Kimmo Jylhämön kanssa.) http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-195

1994

– ”Englantilainen filosofia 1950-luvulla”, suomennos artikkelista Jonathan Rée ”English Philosophy in the Fifties”, niin & näin  3/94 s. 6–25 (alun perin lehdessä Radical Philosophy 65, 1993). http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-394

– ”Kätilöt kilpasilla – uudet filosofian oppikirjat”, 8 oppikirjan arvio, niin & näin 3/94. s. 43–50. (Työryhmässä.) http://www.netn.fi/lehti/niin-nain-394

1993

– ”José Ortega y Gassetin autenttisuuden etiikka”, teoksessa Fenomenologinen vuosikirja 1992. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta, vol. xxxvii (1993), s. 215–234.

Mainokset

Mainokset

%d bloggers like this: